The Immigrant

08:47, Chủ Nhật, 07/12/2014 (GMT+7)

Tên tiếng Anh: The Immigrant

Tên tiếng Việt: Thân phận kẻ di dân

Bối cảnh của phim diễn ra vào năm 1921. Trong cuộc tìm kiếm một sự khởi đầu mới và theo đuổi 'giấc mơ Mỹ', Ewa Cybulski và chị gái cô Magda lên tàu đến New York từ quê nhà Ba Lan.

>> Xem phim The Immigrant

Soundtrack:

1. Buffalo Girls
2. A Rag Time Episode
3. La Rondine - Act III
4. Sing That Melody
5. Funeral Canticle
6. Old Folks at Home
7. The Gypsy in Me
8. The Voyage of The Nancy Lee
9. Ma Mere L'Oye
10. Il Trovatore
11. Jazz Piano Rag